Dhr. E. Schoneveld

Gegevens over Dhr. E. Schoneveld
Naam: Dhr. E. Schoneveld
Achternaam Schoneveld
Voornaam Eef
Voorletters E.
Functie(s): 1e Loco-burgemeester, Wethouder
Adres:
Gaasbeek 13

4761 LR
Zevenbergen
Rollen: Lid College
Telefoon: 14 0168
E-mailadres:
Nevenfuncties (pdf): Nevenfuncties
Portefeuille:
 • Zorg
  • Volksgezondheid
  • Wmo-beleid
  • Ouderenzorg en gehandicaptenzorg
  • Algemeen maatschappelijk werk
  • Vrijwilligersbeleid
 • Onderwijs
  • Lokaal / regionaal educatieve agenda
  • Leerplicht / Voortijdig Schoolverlaten
  • Leerlingenvervoer
  • Passend onderwijs in primair en voortgezet onderwijs
 • Welzijn
  • Cultuur
  • Sport
  • Subsidiebeleid

Vervanging portefeuille: wethouder A.M.J. Dingemans