Dhr. E. Schoneveld

Gegevens over Dhr. E. Schoneveld
Naam: Dhr. E. Schoneveld
Achternaam Schoneveld
Voornaam Eef
Voorletters E.
Functie(s): Wethouder, 2e Loco-burgemeester
Adres:
Gaasbeek 13

4761 LR
Zevenbergen
Rollen: Lid College
Telefoon: 14 0168
E-mailadres:
Nevenfuncties (pdf): Nevenfuncties
Portefeuille:

Portefeuille People

 • Decentralisaties WMO en Jeugdzorg
 • Zorg
  • Volksgezondheid
  • Wmo-beleid
  • Ouderenzorg en gehandicaptenzorg
  • Algemeen maatschappelijk werk
  • Vrijwilligersbeleid
  • Inburgering
 • Welzijn
  • Cultuur
  • Sport
  • Subsidiebeleid
 • Jeugdzaken
  • Preventief jeugdbeleid
  • Voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzaalwerk en kinderopvang)
  • Jeugdparticipatie

Vervanging portefeuille: wethouder drs. T.H.R. Zwiers