Dhr. T.H.R. Zwiers

Gegevens over Dhr. T.H.R. Zwiers
Naam: Dhr. T.H.R. Zwiers
Achternaam Zwiers
Voornaam Thomas
Voorletters T.H.R.
Functie(s): Wethouder, 3e Loco-burgemeester
Rollen: Lid College
Telefoon: 14 0168
E-mailadres:
Nevenfuncties (pdf): Nevenfuncties
Nevenfuncties:

 

Portefeuille:

Portefeuille Profit

 • Coördinatie overleg onderwijs – ondernemers – overheid (3 O’s)
 • Economische aangelegenheden
  • Economisch beleid
  • Lokale bedrijventerreinen
  • Programma Haven
  • Toerisme en recreatie
  • Forten
  • Begraafplaatsen
 • Werk en Inkomen
  • Werkgelegenheid
  • Werkvoorzieningsschap (inclusief Participatiewet)
  • Gemeentelijk minimabeleid
  • Inkomensvoorziening
  • Re-integratie
  • Volwasseneducatie
  • Arbeidsmigranten
 • Mobiliteit
  • Bereikbaarheid (OV)
  • Verkeersveiligheid
 • Onderwijs
  • Lokaal / regionaal educatieve agenda
  • Leerplicht / VSV
  • Leerlingenvervoer
  • Onderwijshuisvesting (gymvervoer)
  • Volwassenenonderwijs
  • Raad van Toezicht stg. Openbaar basisonderwijs West-Brabant
  • Passend onderwijs, primair en voortgezet onderwijs

Vervanging portefeuille: wethouder J.J. Kamp