Dhr. B. Blom

Gegevens over Dhr. B. Blom
Naam: Dhr. B. Blom
Voorletters B.
Functie(s): Wethouder, 4e Loco-burgemeester
Rollen: Lid College
Telefoon: 14 0168
E-mailadres:
Portefeuille:
  • Welzijn
  • Werk, inkomen en schuldhulpverlening
  • Volwassenenonderwijs
  • Duurzaamheid
  • Communicatie
  • Dienstverlening en Informatisering