Dhr. B. Blom

Gegevens over Dhr. B. Blom
Naam: Dhr. B. Blom
Voorletters B.
Functie(s): Wethouder, 4e Loco-burgemeester
Rollen: Lid College
Telefoon: 14 0168
E-mailadres:
Portefeuille:
 • Welzijn
 • Werk, inkomen en schuldhulpverlening
 • Volwassenenonderwijs
 • Duurzaamheid
 • Communicatie
 • Dienstverlening en Informatisering
Nevenfuncties:
 • Bestuurslid lntergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van WeslBrabant
 • Bestuurslid Werkvoorzieningschap West-Brabant
 • Bestuurslid (AB) GR Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4
 • Vertegenwoord i ger G R I CT Samenwerking West-Brabant-West
 • Lid kopgroep RES 2030
 • Lid bestuurlijk overleg 380 kV (RWB)
 • Lid bestuurlijk overleg Waterkring West (Duurzaamheid)
 • Lid bestuurlijk overleg Windenergie 416
 • Lid bestuurstafel sociaal domein
 • Jurylid Cultuurprijs Stichting Cultuur Moerdijk