Aanvraag aanvullend krediet herstelwerkzaamheden stadhuis Klundert

Het college besluit:
De raad voor te stellen om:

  1. Een aanvullend krediet economisch nut van € 125.000 beschikbaar te stellen voor de herstelwerkzaamheden aan het voormalig stadhuis Klundert;
  2. De hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten van € 7.450 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2019.

In 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de herstelwerkzaamheden aan het voormalige stadhuis Klundert. De werkzaamheden bestaan uit het herstellen van de glas-in-loodbeglazing en het aanbrengen van achterzetbeglazing als duurzaamheidsmaatregel. Bij de aanbesteding is duidelijk geworden dat de kosten voor deze verbouwing hoger uitvallen dan verwacht. Er is bij de aanvraag van het krediet geen rekening gehouden met stijgende bouwkosten en leges. Om uitvoering te kunnen geven aan de herstelwerkzaamheden zijn extra middelen nodig van € 125.000.