DVO ondersteuning jeugdhulpregio West-Brabant-West – Gemeente Roosendaal

Het college besluit:

  1. Een dienstverleningsovereenkomst over de ondersteunende diensten van de gemeente Roosendaal aan de jeugdhulpregio West-Brabant-West aan te gaan;
  2. De gemeente Roosendaal te machtigen voor de uitvoering van de taken genoemd in artikel 3 van de Dienstverleningsovereenkomst ondersteuning jeugdhulpregio West-Brabant West – gemeente Roosendaal.
  3. De opdracht aan het Zorg informatie en inkoop Team met 1 jaar te verlengen.
  4. Een opdracht te verstrekken met betrekking tot structuur en sturing samenwerking vanaf 2020 en de bijbehorende ondersteuning inclusief de taken van het zorg informatie en inkoop team opnieuw te bepalen.

Burgemeestersbesluit

  1. De Wethouder jeugd te machtigen voor de ondertekening en verdere afhandeling van de dienstverleningsovereenkomst ondersteunende diensten aan de jeugdzorgregio West-Brabant-West.