Aanpassing beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen

Het college besluit:
Aan de raad voor te stellen:

  1. De Verordening beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen met bijbehorende toelichting vast te stellen.
  2. Met ingang van 1 april 2019 geen nieuwe graven meer uit te geven op de begraafplaats aan de Galgenweg te Zevenbergen.
  3. Met ingang van 1 april 2019 geen nieuwe algemene graven en geen nieuwe urnengraven meer uit te geven op de begraafplaats aan de Schanspoort te Klundert.

Met de realisatie van de nieuwe begraafplaats Noordtoren aan de Klundertseweg te Zevenbergen wordt de raad geadviseerd de beheerverordening voor gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen aan te passen. In deze verordening is opgenomen wat nabestaanden van de gemeente kunnen verwachten en wat hun rechten en plichten als rechthebbenden zijn. Op de nieuwe begraafplaats zijn een aantal nieuwe voorzieningen gerealiseerd, waardoor de keuzemogelijkheden voor een laatste rustplaats of asbestemming zijn verruimd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om natuurgraven, urnenzuilen, waterurnen, drijvende urnen en een verstrooiingsplaats voor as. Daarnaast wordt de raad geadviseerd om het gebruik van de huidige begraafplaatsen in Zevenbergen en Klundert deels te beperken, omdat daar onvoldoende ruimte beschikbaar is en om optimaal gebruik te maken van de ruimte en mogelijkheden die de nieuwe begraafplaats biedt. Op de huidige begraafplaats in Zevenbergen wordt alleen nog uitvoering gegeven aan bestaande reserveringen en op de begraafplaats in Klundert worden alleen nog particuliere (kind)graven uitgegeven. Voor urnengraven en algemene graven kan men terecht op de nieuwe begraafplaats.