Evaluatie GR ICT WBW

Het college besluit:
In te stemmen met de opdrachtformulering “Evaluatie GR ICT WBW”.

De ICT Samenwerking West-Brabant West (ICT WBW) is op 1-8-2015 als Gemeenschappelijke regeling formeel ontstaan. ICT WBW is de bedrijfsvoeringsorganisatie die diensten en producten levert aan de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Roosendaal, Tholen en Moerdijk op het gebied van ICT. In de Gemeenschappelijke regeling staat dat het bestuur van ICTWBW eens in de vier jaar een uitgebreidere evaluatie verstrekt aan de Colleges, waarbij naast de doelgerichtheid van de samenwerking ook de vorm kritisch wordt bekeken. De opdrachtformulering voor deze evaluatie wordt nu ter goedkeuring aan de Colleges voorgelegd.