Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst extra B&W vergadering d.d. 24 januari 2019

Het college besluit:

  1. De vertrouwelijke besluitenlijst vast te stellen.