Overeenkomst huishoudelijke ondersteuning hospice

Het college besluit:
In te stemmen met de overeenkomst huishoudelijke ondersteuning met Careyn Hospice.

Careyn Hospice is een aanbieder voor terminale cliƫnten. Careyn Hospice is een niet-Wtzi-toegelaten hospice, gelegen in Breda. Voor een dergelijk hospice wordt een indicatie wijkverpleging afgegeven, waarin geen huishoudelijke ondersteuning zit. Huishoudelijke ondersteuning is voor rekening van de Wmo. Met het oog hierop wordt een overeenkomst met Careyn Hospice afgesloten.