Strategie Veiligheid Regio West Brabant West 2019-2020

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de Strategie Veiligheid voor de regio West Brabant West 2019-2020;
  2. De reeds toegekende rijksmiddelen twv € 2.000.000 voor een periode van drie jaar, uit het transformatiefonds  ‘Zorg voor jeugd’  in te zetten voor de realisatie van de Strategie Veiligheid.

Met de komst van de transitie jeugdzorg zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor een groot deel van de veiligheidsketen voor jeugd. In het verlengde van het Beleidsplan Jeugd 2018-2020 is door uw college een aparte visie vastgesteld voor jeugd en veiligheid; Zicht op veiligheid. Deze visie wordt uitgewerkt in de strategie veiligheid om de transformatie op de veiligheidsketen de komende jaren verder vorm te geven.