Opheffing geheimhouding college

Het college besluit:
De aan zichzelf opgelegde geheimhouding, op grond van artikel 55 van de gemeentewet, op de sheets nummer 12 en 13 van de vertrouwelijke presentatie Centrum Ontwikkeling Zevenbergen, gegeven tijdens de besloten raadsbijeenkomst op 24 januari 2019, in te trekken.

De geheimhouding van de sheets is niet meer noodzakelijk. Daarom besluit het college om de geheimhouding van deze presentatie aan zichzelf op te heffen.