Definitieve locaties ondergrondse verzamelcontainers restafval en glas

Het college besluit:
In te stemmen met de definitieve locaties voor ondergrondse verzamelcontainers voor restafval en glas.

In alle kernen hebben huishoudens gekozen voor een inzamelsysteem waarbij restafval moet worden weggebracht. Het college moet de lijst met locaties voor ondergrondse verzamelcontainers voor restafval en ook voor glas definitief vaststellen, zodat belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, meer in het bijzonder een specifieke locatie en hierover in eerdere fase al een zienswijze hebben ingediend, hiertegen in beroep kunnen gaan.