Samenwerkingsovereenkomst ridesharing HIM

Het college besluit:
In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst alternatief personenvervoer Haven- en Industrieterrein Moerdijk, onderdeel ridesharing

Burgemeestersbesluit
Volmacht te verlenen aan wethouder T.H.R. Zwiers voor het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst alternatief personenvervoer Haven- en Industrieterrein Moerdijk, onderdeel ridesharing

Gemeente Moerdijk heeft samen met partners BIM/VNO-NCW, Havenbedrijf Moerdijk en provincie Noord-Brabant mogelijkheden uitgewerkt om met nieuwe vormen van personenvervoer het haven- en industrieterrein Moerdijk bereikbaar te maken. Uit onderzoek volgden verschillende oplossingen, zoals bijvoorbeeld ridesharing. Er is nu voldoende animo bij bedrijven op het haven- en industrieterrein om daadwerkelijk van start te gaan met de pilot ridesharing. Dit wordt bekrachtigd met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. Dit alles is ontstaan naar aanleiding van signalen uit het bedrijfsleven dat er problemen zijn met de bereikbaarheid door het ontbreken van goed openbaar vervoer. Vooral voor die doelgroep die niet in bezit is van een eigen auto, bijvoorbeeld stagiaires of jongere werknemers. Op termijn kan dit een negatief effect hebben op de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat voor (nieuwe) bedrijven. In maart 2019 wordt de ridesharing app van Toogethr uitgerold onder de medewerkers van de deelnemende bedrijven op het haven- en industrieterrein Moerdijk. Dit zijn NV Slibverwerking NB, Schütz, ATM, CNC Grondstoffen B.V., Shell, Havenbedrijf Moerdijk en DSV. Toogethr werkt als volgt: een app verbindt een medewerker van een bedrijf met collega’s of medewerkers van andere bedrijven om samen te rijden. Dat gebeurt op basis van locatie, werktijden en autobezit. Aan het gebruik hangt een beloning vast in de vorm van een prijs of iets dergelijks. Bedrijven moeten zich hiervoor aanmelden. Deze pilot, met een duur van 2 jaar, wordt gefinancierd door de deelnemende bedrijven, provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk. Uit de evaluatie van deze pilot moet blijken of ridesharing een verdere toekomst heeft in Moerdijk en wie dit dan financiert.