Saneringsbudget Bult van Pars

Het college besluit:
De raad voor te stellen om met inachtneming van de (onbekende) risico’s, een bedrag van € 850.000,- uit de algemene reserve beschikbaar te stellen voor de afronding van de sanerings-opgave ten behoeve van het geschikt maken van de Bult van Pars te Klundert tot woningbouw-grond.

Eind 2017 is door de gemeenteraad besloten om de Bult van Pars te Klundert te saneren om zodoende de grond geschikt te maken voor een woningbouwontwikkeling. Dit betekent een complete sanering van de asbest- en olieverontreiniging inclusief het puin vrijmaken van het projectgebied. De bult is inmiddels gedeeltelijk gesaneerd. Gedurende het saneringsproces is echter gebleken dat het gebied grotendeels bestaat uit puin in plaats van kleigrond én de asbest- en olieverontreiniging significant groter is dan uit een groot aantal onderzoeken is geconcludeerd. De grens van het beschikbaar gestelde saneringsbudget is halverwege het saneringsproces bereikt. Om die reden is het werk stil komen te liggen. Er is € 500.000,- tot € 850.000,- extra budget nodig om de sanering te voltooien. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om extra budget beschikbaar te stellen om het saneringswerk alsnog te voltooien met als doel de grond geschikt te maken voor een herontwikkeling met woningbouw. Na aanbesteding wordt het saneringswerk voortgezet. Het streven is om ruim voor het einde van het jaar de sanering af te ronden.

 

Ook zal er nog juridisch onderzoek worden gedaan naar de (on)mogelijkheden om de bij de uitgevoerde onderzoeken en gedeeltelijke sanering betrokken instanties aansprakelijk te stellen.