pr. 176 Ontwikkeling Fijnaart West welstandscriteria

Het college besluit:
De welstandsgebiedscriteria voor de woningbouwontwikkeling binnen het project 176 ‘Ontwikkeling Fijnaart West’ vast te stellen.

Het project 176 ontwikkeling Fijnaart West heeft als doel om een woonwijk te realiseren. De gemeente wil in dit gebied bewoners veel vrijheid geven in het vormgeven van hun eigen woningen. Nieuwe welstandgebiedscriteria zijn nodig omdat de projectlocatie op dit moment een agrarische functie heeft waarvoor geen welstandseisen gelden.