B-stuk randweg Klundert

Het college besluit:
In te stemmen met het informeren van de raad middels een raadsinformatiebrief en een brief aan SRK rechtsbijstand voor verzending voor te leggen aan de raad.