Huisstijl VVV Moerdijk

Het college besluit:

  1. In te stemmen met voorstel concept I voor de identiteit van VVV Moerdijk.
  2. Dit ontwerp te gebruiken voor een eerste verkenning van een opfrissing van de gemeentelijke huisstijl.
  3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 1.750 uit het budget 6007340/43555 (Communicatie) en € 1.750 uit het budget 6310102/43710 (Moerdijk Marketing) in 2019.

Het college stemt in met het voorgestelde concept voor de identiteit van VVV Moerdijk. Dit voorstel visualiseert de sterke, karakteristieke (toeristische) elementen van de gemeente op herkenbare en aantrekkelijke wijze. Doordat dit concept een goede basis kan vormen voor een nieuwe gemeentelijke huisstijl, stemt het college ook in met een eerste verkenning van een opfrissing van de huidige gemeentelijke huisstijl op basis van dit ontwerp. De bestaande gemeentelijke huisstijl is verouderd en voldoet niet aan de eisen van tegenwoordig gebruik. Als bijkomend voordeel ontstaat er door een koppeling tussen de nieuwe huisstijl van VVV Moerdijk en een eventueel vernieuwde gemeentelijke huisstijl eenheid in alle communicatie-uitingen vanuit de gemeente, wat van cruciaal belang is om de gemeente Moerdijk herkenbaar en onderscheidend te positioneren.