Invoering vergunningplicht autoverhuurbranche

Het college besluit:

  1. De vergunningplicht voor autoverhuurbranche in te voeren
  2. Het aanwijzingsbesluit vast te stellen en daarmee de bedrijfsmatige activiteit vergunning-plichtig maken
  3. Het aanwijzingsbesluit in werking te laten treden vanaf 1 september 2019

De vergunningplicht in combinatie met de toepassing van de Wet Bibob zorgt ervoor dat het college meer zicht krijgt op de werkwijze en integriteit van autoverhuurbedrijven en kan de bedrijven op die manier ook beter controleren. Zo wordt doeltreffend een onveilig en malafide ondernemersklimaat tegengegaan.