Activiteiten Energiek Moerdijk

Het college besluit:
Kennis nemen van het Werkplan Energiek Moerdijk 2019 en het beschikbaar stellen van het benodigde budget voor de uitvoering hiervan. 

Energiek Moerdijk voert als niet-commerciële en lokale vrijwilligersorganisatie een veelheid aan activiteiten uit in de gemeente Moerdijk, die bijdragen aan de lokale energietransitie. De meest bekende activiteiten zijn de gratis energiescans die bij particulieren, verenigingen en MKB worden uitgevoerd en de sterke communicatie over de energietransitie via website, social media en bij maatschappelijke evenementen. Gezien het grote maatschappelijke belang van de activiteiten van Energiek Moerdijk stelt de gemeente budget beschikbaar voor de daarmee gemoeide uitvoeringskosten.