Afwijkingsbesluit opdracht kostendeskundige

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het aangaan van de opdrachtovereenkomst met de heer Van Rinssum van Nimas BV.
  2. Af te wijken van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid door de opdracht enkelvoudig en onderhands te verlenen aan de heer van Rinssum van Nimas BV. 

De gemeente Moerdijk is in 2018 een basisovereenkomst aangegaan met de bouwcombinatie Strukton/Van den Herik voor het heropenen van de Roode Vaart en het herinrichten van de Markt in Zevenbergen. Met de recente besluitvorming over aanvullende financiële middelen door de gemeenteraad en andere financierende partijen, staan de seinen op groen om een aanvullende overeenkomst met de bouwcombinatie aan te gaan. De werkzaamheden zullen na ondertekening van die overeenkomst in volle vaart doorgang gaan vinden.
Voor een goede toetsing van de door de bouwcombinatie aangeleverde stukken/ wijzigingsvoorstellen etc. is specifieke expertise op het gebied van kostenraming/-calculatie op zeer korte termijn noodzakelijk. Aan uw college wordt voorgesteld om een opdracht aan te gaan met dhr. Van Rinssum om de gemeente per direct bij te staan met specialistische advisering in dit grote complexe project. Dhr. Van Rinssum heeft een uitgebreide staat van dienst, als kostendeskundige bij grote complexe infrastructuur projecten en beschikt over de meest actuele prijsontwikkelingen. De heer van Rinssum beschikt daarnaast over onderhandelingsvaardigheden en kan het projectteam ondersteunen.
De inbreng, expertise en ervaring van dhr. Van Rinssum, op deze korte termijn, is van essentiële meerwaarde voor de gemeente om goed gesteld te staan bij de vervolgwerkzaamheden met de bouwcombinatie.