Gymvergoedingen primair onderwijs 2019

  1. In te stemmen met de vergoedingen voor bekostiging gymnastiekklokuren voor 2019 primair onderwijs aan:
    1. Stichting Openbaar Basisonderwijs West – Brabant€ 16.995,--;
    2. De Waarden – Stichting voor confessioneel basisonderwijs€ 83.532,--;
    3. Borgesiusstichting€ 8.717,-- .
  2. De vergoeding van beslispunt 1, totaal as € 109.244,--, ten laste te brengen van de productnummers van deze 21 scholen (kostensoort 43612).
    Het in de begroting 2019 hiervoor opgenomen bedrag is € 111.797,--. Er is derhalve een positief saldo van € 2.553,--.

De gemeente dient de basisscholen en de school voor speciaal basisonderwijs (Het Palet) jaarlijks een vergoeding ter beschikking te stellen voor het huren van een gymzaal voor de lichamelijke oefening van de leerlingen. Voor de berekening van de vergoeding heeft het college de ‘Beleidsregel voor bekostiging gebruik en vervoer naar gymnastiekruimte voor het basisonderwijs in de gemeente Moerdijk’ vastgesteld. Voor 2019 krijgen de schoolbesturen een totale vergoeding van € 111.797,--.