Pilot bestemmingsplan Schans Klundert

Het college besluit:
In te stemmen met het starten van een pilot voor een bestemmingsplan met verbrede reikwijde voor het plangebied van bedrijventerrein de Schans in Klundert.

Door het Rijk wordt de nieuwe Omgevingswet voorbereid. Deze wet zal de huidige wetgeving op gebied van ruimtelijke ordening en milieu vervangen. Deze nieuwe wetgeving zal naar verwachting 2021 in werking treden. Bestemmingsplannen worden onder deze nieuwe wet vervangen door een Omgevingsplan. Tot invoering van de nieuwe wetgeving kunnen gemeenten alvast starten met het opstellen van zogenaamde ‘bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte’ (omgevingsplannen) om zo goed voorbereid te zijn op de nieuwe wetgeving. Het college besluit een pilot voor een Omgevingsplan te starten voor het bedrijventerrein “de Schans” in Klundert.