Subsidie Engelenburgh 2019

Het college besluit:

  1. Aan Stichting d’Engelenburgh voor 2019 een budgetsubsidie te verlenen van € 3.000,- voor het uitvoeren van haar culturele programma.
  2. Stichting d’Engelenburgh vanaf 2020 op te nemen in de bijlage Subsidies van de Programma-begroting voor een bedrag van € 3.000,-;
  3. De kosten te dekken uit 6540000 (Kunstbeoefening en –bevordering)/ 44259 (Budgetsubsidie)

Stichting d’Engelenburgh organiseert jaarlijks een divers aanbod aan culturele activiteiten op het terrein van muziek, literatuur of kunst,  concerten van de Young Piano Masters Society, een maandelijks open podium en deelname aan het Open Monumentenweekend. Allemaal vanuit het monumentale pand d’Engelenburgh in Fijnaart. Deze bijzondere combinatie geeft een waardevolle culturele aanvulling voor de hele gemeente Moerdijk. Dit wordt gewaardeerd door het College. Het College heeft dan ook besloten om vanaf 2019 jaarlijks € 3.000,- beschikbaar te stellen voor stichting d’Engelenburgh voor haar culturele activiteiten. Ieder jaar wordt samen met de stichting geëvalueerd en gekeken naar het aanbod voor het volgende jaar.