Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 19 maart 2019

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.