B-stuk Reactie op verzoek aan de gemeenteraad inzake waterstofgastankstations

Het college besluit:
De concept-beantwoordingsbrief aan te bieden aan de griffie.

De gemeenteraad is per mail verzocht géén medewerking meer te verlenen aan de vestiging van tankstations als er niet ook waterstofgas getankt kan worden én op alle voor haar mogelijke manieren te bevorderen dat er in onze gemeente waterstofgas getankt kan gaan worden. Hoewel we de potentie van waterstofgas als milieuvriendelijk alternatief voor fossiele brandstoffen erkennen, wordt geadviseerd niet tegemoet te komen aan dit verzoek. Enerzijds omdat het in de ruimtelijke ordening niet is toegestaan te sturen op specifieke productsoorten in de detailhandel (brancheren) zonder dat daar ruimtelijke argumenten aan ten grondslag liggen. En anderzijds omdat het ‘op alle mogelijke manieren bevorderen’ dermate ruim geformuleerd is, dat het te ver gaat om daar in mee te gaan.