Definitieve locaties ondergrondse verzamelcontainers restafval en glas

Het college besluit:
Onder intrekking van het besluit van 26 februari 2019, in te stemmen met de definitieve locaties voor ondergrondse verzamelcontainers voor restafval en glas.

In alle kernen hebben huishoudens gekozen voor een inzamelsysteem waarbij restafval moet worden weggebracht. Voor het bepalen van de locaties van deze ondergrondse afvalcontainers heeft het college op 5 september 2017 criteria vastgesteld. Het college wijst op grond van deze criteria de definitieve locaties aan voor ondergrondse verzamelcontainers voor restafval en ook voor glas.