Grondverkoop appartementen Westhoek

Vertrouwelijk besluit d.d. 26 maart 2019, vanaf heden openbaar
Het college besluit:

  1. In te stemmen met verkoop van circa 950 vierkante meter grond aan ontwikkelaar Willigen Partners Vastgoedontwikkelaars B.V., betreffende een deel van het kadastrale perceel gem. Zevenbergen, sectie I, nummer 2897, e.e.a. op basis van bijgevoegde koopovereenkomst;
  2. Het verkoopbedrag vast te stellen op € 250.000 k.k.;
  3. De bestaande locatieontwikkelingsovereenkomst met Woonkwartier en Estea inzake de aanleunwoningen De Westhoek (project 132) d.d. 28 september 2019, officieel te ontbinden;
  4. De raad te informeren middels een raadsinformatiebrief.

Op grond van een initiatief van de vorige eigenaar van de Westhoek, Stichting Hervormd Rusthuis Zevenbergen en de toenmalige woningbouwstichting, Stichting Woningbouw Zevenbergen, is in 2007 project 132 Aanleunwoningen De Westhoek gestart.  Doelstelling was om te komen tot de realisatie van een elftal aanleunwoningen in het gebied bij de voormalige bungalow aan het Wilhelminapark nummer 16 en de aangrenzende openbare ruimte. Ondanks dat een aantal bewoners van het Wilhelminapark het niet eens was met de plannen zoals deze door partijen waren bedacht, wat hen uiteindelijk tot de Raad van State bracht, oordeelde de hoogste bestuursrechter dat de ontwikkeling doorgang mocht vinden. Toch werd het daarna stil. Op basis van gewijzigde landelijke wetgeving moesten woningbouwcorporaties zich weer beperken tot hun core business (huurwoningen voor de sociale doelgroep) en daar paste deze ontwikkeling – met appartementen in het middeldure en dure segment -  niet in. Vandaar dat het project stil kwam te liggen. En vanwege de nasleep van de financiële crisis ook jarenlang stil heeft gelegen. Anno 2019 is er weer interesse vanuit de markt in deze locatie. Willigen Partners Vastgoedontwikkelaars B.V. heeft met Estea (huidige eigenaar Westhoek), Woonkwartier en de gemeente overeenstemming bereikt over de overname van hun grondposities ter plekke teneinde de ontwikkeling weer vlot te trekken. Omdat er reeds sprake is van een onherroepelijk bestemmingsplan zou de bouw dit jaar nog kunnen aanvangen.