Mandaat verlenen inzake beroepen op verjaring

Het college besluit:
Mandaat te verlenen aan teamleider Woonomgeving en Vastgoed voor:
het toekennen van beroep op verjaring zonder vordering van schadevergoeding, en
het afwijzen van een beroep op verjaring.

Het college heeft op 4 december 2018 besloten dat het team Woonomgeving en Vastgoed de afweging moet maken of door de gemeente schadevergoeding gevraagd kan worden bij het toekennen van een beroep op verjaring.  De meerderheid van de erkenningen van verjaring gaat uiteraard langs het college omdat de afweging gemaakt moet worden of in de specifieke situatie schadevergoeding moet worden gevorderd. Er zijn echter ook situaties dat er ingestemd wordt met verjaring, zonder dat we schadevergoeding vorderen. Daarnaast worden beroepen op verjaring uiteraard ook afgewezen indien de omstandigheden zodanig zijn dat er geen aanspraak gemaakt kan worden op verjaring. In deze situaties is de besluitvorming minder complex en ingrijpend en kan er uit efficiencyoverwegingen voor gekozen worden mandaat te verlenen aan de teamleider om op dergelijke verzoeken te beslissen.