Project 176. Spelregels flexibele kaveluitgifte Waterwijk Fijnaart

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de spelregels flexibele kaveluitgifte Waterwijk Fijnaart, met onder meer de volgende spelregels:
    1. Kopers de mogelijkheid te geven om een kavel op maat te kopen, op basis van de afname van een aantal stroken van ieder 60cm breed en circa 30 meter diep (strokenverkaveling);
    2. De wijk in beginsel in 4 fasen uitgeven (vanaf de Westkreekweg richting de Molenstraat);
    3. Kiezen geschiedt op basis van notarieel lotnummer;
    4. Eenieder moet bereid zijn om na het kiezen 5 kavelstroken naar links of naar rechts verplaatst te worden teneinde de puzzel te kunnen leggen.
  2. De uitgifteprijs van de grond vast te stellen op € 260,-- per m2 excl. BTW en de grondexploitatie aan te passen op basis van deze gewijzigde grondprijs.

 

Het project Waterwijk Fijnaart (voorheen Fijnaart-West) is een uitbreidingsplan voor de kern Fijnaart. Het is de bedoeling om op deze locatie flexibel te gaan verkavelen (vaste kaveldiepte, flexibele kavelbreedte) voor maximaal 120 grondgebonden woningen. Door deze manier van vraaggericht verkavelen ontstaan mogelijkheden voor alle (grondgebonden) woningtypen, zoals rijwoningen, twee-onder-één-kappers en vrijstaande woningen.
De voorwaarden voor inschrijving, de reservering van de kavelstroken en de Kavelij zijn opgenomen in de spelregels “flexibele kaveluitgifte Waterwijk Fijnaart”. Daarnaast wordt voorgesteld om op basis van middeling van een tweetal actuele taxaties de grondprijs vast te stellen op € 255,-- per vierkante meter exclusief BTW.