Bijdrage IVN Vogel- en Natuurbescherming Etten-Leur e.o van basissubsidie naar budgetsubsidie

Het college besluit:

  1. IVN Vogel- en Natuurbescherming Etten-Leur e.o. een budgetsubsidie te verlenen van € 500,- voor 2019;
  2. IVN Vogel- en Natuurbescherming Etten-Leur e.o. vanaf 2020 op te nemen in de bijlage Subsidies van de Meerjarenbegroting voor een bedrag van € 500,-
  3. De kosten te dekken uit 6550000 (Natuurbescherming) / 44259 (budgetsubsidies).

Het college wenst haar subsidie doelmatig en effectief in te zetten. Dat vraagt op momenten om technische aanpassing van de begroting die voor de betreffende subsidieontvanger geen verdere gevolgen heeft. Zo ook voor de IVN Vogel- en Natuurbescherming Etten-Leur e.o.
Met het vaststellen van het subsidiekader “Van subsidie tot marketing” in 2017 heeft het college besloten dat de basissubsidie bedoeld is voor het versterken van de sociale structuren binnen de gemeente en haar kernen.  Omdat de IVN Vogel- en Natuurbescherming Etten-Leur e.o. geen vrijwilligersorganisatie is die permanent actief is binnen onze kernen, voldoet deze niet langer aan onze doelstelling van de basissubsidies. Wat wij wel zeer waarderen is de inzet van de IVN Vogel- en Natuurbescherming Etten-Leur e.o. als het gaat om natuureducatie en vogel- en natuurbescherming binnen onze gemeente. Het college heeft dan ook besloten om de IVN Vogel- en Natuurbescherming Etten-Leur e.o. jaarlijks met € 500,- te blijven subsidiëren, maar dan via een budgetsubsidie.