Doorontwikkeling vrijwillige inzet Gemeente Moerdijk

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de notitie doorontwikkeling vrijwillige inzet Gemeente Moerdijk 2019.
  2. Onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot personele inzet aangaande centrale coördinatie en beleidsadvisering van interne vrijwilligersprojecten binnen de Gemeente Moerdijk.
  3. De gemeentelijke processen waar vrijwilligers mee te maken hebben door te ontwikkelen met het oog op het verleggen van de focus van ‘afhandelen naar ondersteunen’.

Vrijwilligers zijn onmisbaar. Maar wat hebben zij nou van een gemeente nodig om goed hun werk te kunnen doen? In kleine discussiegroepen hebben we met in totaal 50 vrijwilligers twee uur lang gediscussieerd en input opgehaald. Daarnaast hebben we tientallen verenigingen gesproken en de vrijwilligers binnen onze eigen organisatie. Op de verenigingenavond van februari jl. spraken we nogmaals 100 inwoners. Dit is wat ze zeiden. Ze fluiten je voetbalwedstrijd. Ze brengen je moeder naar het koffie-uurtje in het buurthuis omdat ze zich eenzaam voelt sinds je vader is overleden. Ze organiseren de Sinterklaasoptocht waar je ieder jaar met de (klein)kinderen naartoe gaat.
En ga zo maar door. Of het nou om cultuur, sport of zorg gaat: Vrijwilligers zijn overal. Bovendien houden ze de samenleving werkbaar en betaalbaar. In totaal hebben we in de gemeente Moerdijk naar schatting 14.460 vrijwilligers. Als je voor al die vrijwilligers een betaalde kracht zou moeten in zetten, kost dat je 2,9 miljoen euro per jaar. Sterker nog, het merendeel van de vrijwilligers komt bij inwoners achter de voordeur en heeft dus een signalerende of preventieve functie, zodat zware zorg of problematiek kan worden voorkomen. Wat, plat gezegd, de gemeenschap alleen nog maar meer geld bespaart. Best onmisbaar dus, die vrijwilliger. Vrijwilligerswerk raakt het huis van de gemeente bovendien overal. Naast de vele sport- en cultuurverenigingen binnen de kernen die wij ondersteunen, hebben wij ook vrijwilligersprojecten binnen onze eigen organisatie. In de huidige situatie is hier echter onvoldoende centrale coördinatie op waardoor alle projecten anders geregeld zijn met grote verschillen in ondersteuning als gevolg. Ook is er onvoldoende zicht op de kwaliteit van de screening van vrijwilligers die zich bij onze projecten aanmelden en voor ons op bezoek gaan bij (kwetsbare) inwoners.  Een tweede punt waar de gemeente Moerdijk verder op in moet zetten, is de vraag van inwoners om de gemeente meer te kunnen inzetten als samenwerkingspartner. Op dit moment worden inwoners niet optimaal geholpen of gehoord. Wij zijn als gemeente gewend om aanvragen binnen te krijgen en af te handelen, maar de inwoner zoekt een samenwerkingspartner. Dit vraagt om de focus binnen de huidige gemeentelijke processen te verleggen van een ‘afhandeling’ van aanvragen naar een 'ondersteuning’ van behoeften die er spelen.