Essen Plataanstraat Fijnaart

Het college besluit:

  1. De 6 essen aan de Plataanstraat te Fijnaart te rooien.
  2. De jaarlijkse bewonersavond voor het omvormen van het openbaar groen te wijzigen in het aanschrijven per straat om samen omvormingsplannen te maken.

In het raadsbesluit van 22 juni 2017 is het groenstructuurplan, het groenbeheerplan en het bomenbeleid- en boombeheerplan vastgesteld. Een van de overwegingen in het raadsbesluit was het feit dat, als meer dan 50% van een bomenrij essentaksterfte heeft, de bomen gekapt worden. Enkele bewoners vragen nu om het kappen van 6 essen aan de Plataanstraat in Fijnaart omdat deze aangetast zijn door essentaksterfte. Ook vragen ze om meer inspraak bij de groenplannen in de kernen.