Startdocument project 197. Toekomstbestendige gymaccommodaties Zevenbergen

Het college besluit:
 De raad voor te stellen:

  1. Het startdocument project 197. Toekomstbestendige gymaccommodaties Zevenbergen vast te stellen.

De gemeente heeft een wettelijke taak om te voorzien in voldoende gymnastiekaccommodaties voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Sportcomplex de Borgh (sporthal en gymzaal), welke veelal wordt gebruikt door scholen (m.n. Markland College Zevenbergen) in het kader van het bewegingsonderwijs, is gedateerd. Er zijn (wederom) vervangingsinvesteringen noodzakelijk om het complex te laten voldoen aan de eisen van deze tijd. De eigenaar van de Borgh heeft aangegeven deze investeringen niet vanuit de exploitatie van de sporthal en gymzaal te kunnen financieren. Middels dit project wenst de gemeente een structurele toekomstbestendige oplossing voor de gymaccommodaties en de binnensporten in de kern Zevenbergen te vinden. Hiertoe gaat de gemeente de volgende scenario’s verkennen: renovatie van de bestaande sporthal en gymzaal van de Borgh, vervangende nieuwbouw op de huidige locatie dan wel een nieuwe sporthal op een andere locatie in Zevenbergen.
Met het vaststellen van het startdocument is de eerste stap in het project gezet, namelijk het bepalen van het proces voor het project.