Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W vergadering d.d. 11 april 2019

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.