Instemming overdracht taken en verantwoordelijkheden afval Regio West-Brabant

Het college besluit:
Instemming te verlenen om de taken en verantwoordelijkheden op het gebied van afval van de voormalig MARB-gemeenten, zijnde de vertegenwoordiging in de VvC (bestuurlijk) en in de Kerngroep (ambtelijk) en de daarbij behorende werkzaamheden, over te dragen aan de gemeente Breda.

Op 23 augustus 2018 heeft het algemeen bestuur besloten geen andere taken bij de Regio West-Brabant (RWB) te beleggen. Dit betekende dat er een oplossing gezocht moest worden voor de afvaltaken. Het strategisch beraad heeft op 11 oktober 2018 een besluit genomen over overdracht van de taken en verantwoordelijkheden voor de voormalig MARB-gemeenten (Regeling Milieu & Afval Regio Breda). Het strategisch beraad van de regio West-Brabant heeft besloten de taken en verantwoordelijkheden op het gebied van afval voor de voormalig MARB-gemeenten over te dragen aan de gemeente Breda. Het college verleent formeel instemming om de taken en verantwoordelijkheden op het gebied van afval van de voormalige MARB-gemeenten, zijnde de vertegenwoordiging in de VvC (bestuurlijk) en in de Kerngroep (ambtelijk) en de daarbij behorende werkzaamheden, over te dragen aan de gemeente Breda.