Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Moerdijk persoonsgebonden budget voor begeleiding

Het college besluit:

  1. De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Moerdijk vast te stellen.
  2. De raad te informeren middels een raadsinformatiebrief.

Er wordt binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bij de begeleiding gewerkt volgens resultaatgerichte indicering en -financiering. Dit geldt voor de De6 gemeenten. Voor de bepaling van de hoogte van het pgb-tarief voor begeleiding was er echter geen duidelijk beleid en werkwijze aanwezig. Daarnaast is begin 2017 een nieuw maatwerkcontract begeleiding afgesloten. Hierin zijn nieuwe maatwerkcategorieƫn opgenomen met daaraan verbonden nieuwe tarieven. Dit beide heeft er onder andere toe geleid dat het beleid voor de begeleiding PGB is geƫvalueerd en aangepast. Dit is opgenomen in de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Moerdijk zodat inwoners duidelijkheid hebben over het afwegingskader, de eisen en randvoorwaarden en de tarieven die de gemeente Moerdijk hanteert bij het verstrekken van het persoonsgebonden budget voor de maatwerkvoorzieningen begeleiding.