Conceptbegroting 2020 GR bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk

Het college besluit:
De gemeenteraad voorstellen geen zienswijze in te dienen tegen de conceptbegroting 2020 van de GR bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk.

Het bestuur van de GR bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk heeft de concept-begroting 2020 toegestuurd. De gemeenteraad kan hierop een zienswijze geven. Naast het houden van de aandelen in Havenbedrijf Moerdijk NV heeft de GR als enige taak de financieringsfunctie van genoemd bedrijf. De conceptbegroting 2020 geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Voorgesteld wordt dan ook om geen zienswijze in te dienen.