Doorontwikkeling Jeugdzorgplus

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het visiedocument Doorontwikkeling Jeugdzorgplus Zeeland, West Brabant West en West Brabant Oost
  2. In te stemmen met het document Inkoopstrategie Jeugdzorgplus 2020 en verder.

Het college stemt in met de visie doorontwikkeling Jeugdzorgplus en de inkoopstrategie Jeugdzorgplus 2020 en verder, in samenwerking met de regio’s Zeeland en West Brabant Oost.
De drie regio’s borduren voort op verdere transformatie van Jeugdzorgplus en inhoudelijke doorontwikkeling om te voorkomen dat jeugdigen veelvuldig en langdurig binnen deze voorzieningen worden geplaatst. Om deze transformatie te bewerkstelligen hebben de drie regio’s besloten om vanaf 2020 de Jeugdzorgplus op kleinere schaal in te kopen.