Jaarverslag 2018 en Jaarrekening 2019

Het college besluit:
Het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 vast te stellen ten behoeve van de controle door de accountant.

De jaarrekening 2018 is het slotstuk van de budgetcyclus 2018. In de jaarrekening wordt zowel beleidsmatig als financieel verantwoording afgelegd over het verloop van 2018 met als vertrekpunt de begroting. De voorlopige financiële uitkomst van de jaarrekening komt uit op een batig saldo van € 2.906.000. De bestemming van dit resultaat komt aan de orde bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 door de gemeenteraad op 4 juli 2019.