Onderzoeksprogramma 2019 art. 213a-onderzoeken

Het college besluit:

  1. In 2019 twee art. 213a-onderzoeken te laten uitvoeren, namelijk naar:
    1. Applicatiebeheer
    2. Risicobenoeming en –beheersing
  2. De onderzoeksplannen voor de onderzoeken “Applicatiebeheer” en “Risicobenoeming en –beheersing” conform vast te stellen.

Op 1 november 2018 heeft de gemeenteraad de (geactualiseerde) verordening ex. art. 213a Gemeentewet vastgesteld. Conform art. 2 van deze verordening verricht het college periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en/of doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur. Ten behoeve van het onderzoeksprogramma 2019 heeft onder het bestuur en de ambtelijke organisatie een inventarisatie plaatsgevonden voor mogelijke onderzoeksonderwerpen. Dit heeft geresulteerd in 10 onderwerpen. Na een globale screening van de aangedragen onderwerpen, zijn twee onderwerpen uitgekozen om in 2019 een onderzoek naar te doen. Dit betreft een onderzoek naar “applicatiebeheer” en een onderzoek naar “risicobenoeming en – beheersing”. Voor beide onderzoeken is een onderzoeksplan opgesteld. Voorgesteld wordt in te stemmen met deze onderzoeksonderwerpen en de betreffende onderzoeksplannen vast te stellen.