Plan van aanpak ondermijning buitengebied

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het voorstel de ondermijnende criminaliteit in het buitengebied terug te dringen / te voorkomen.
  2. In te stemmen met de aanpak zoals beschreven in het plan van aanpak Ondermijnende Criminaliteit in het Buitengebied.

De gemeente Moerdijk heeft een omvangrijk buitengebied. De gemeente beslaat circa 184 vierkante kilometer, waarvan 84% bestaat uit buitengebied. Dit is volgens onderzoek van de politie een ideale omgeving voor onder andere hennepteelt door de afgelegen ligging en schaalgrootte. Ook worden locaties voor productie van synthetische drugs gebruikt. Noodlijdende boerenbedrijven zijn een belangrijk doelwit voor verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit. Dit plan van aanpak geeft de mogelijke handvatten weer in het voorkomen en bestrijden van ondermijnende criminaliteit in specifiek het buitengebied van gemeente Moerdijk. Het plan biedt een integraal handelingsperspectief en beschrijft de wijze waarop we als gemeente, in samenwerking met onze partners, zoals Politie, Provincie, ZLTO, Omgevingsdienst en het RIEC, de ondermijnende criminaliteit in het buitengebied inzichtelijk kunnen maken en terug kunnen dringen / voorkomen. Door de continue samenwerking met elkaar, wordt de kans op een succesvolle bestrijding van de ondermijning in het buitengebied van Moerdijk vergroot. Dit vanuit een aantal in te zetten activiteiten:

  • Communicatie offensief
  • Analyse
  • Weerbaarheid/awareness vergroting
  • Controles

Het project is afgebakend en focust zich voornamelijk op de voormalig agrarische bedrijven (VAB’s) en de andersoortige bedrijven, zijnde niet agrarisch bedrijf.
Er is binnen de aanpak sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid:

  1. Analyse van de zwakke plekken: Veiligheidsstaf met ondersteuning van afdeling VTH
  2. Actiedagen en werkprogramma: Boa, wijkagent en/of toezichthouder Omgevingsdienst
  3. Voorlichting en communicatie: Veiligheidsstaf en team Communicatie.