Principeverzoek uitbreiding bedrijfsruimte, Molenstraat 42 Standdaarbuiten

Het college besluit:
In principe geen medewerking te verlenen aan de gevraagde uitbreiding vanwege strijd met het gemeentelijk en provinciaal beleid op het gebied van kavelgrootte van kavels op lokale bedrijventerreinen bij een kern in het landelijk gebied.

Het bedrijf aan de Molenstraat 42 in Standdaarbuiten heeft gronden aangekocht naast het bestaande bedrijf om het bedrijf te kunnen uitbreiden. Omdat deze uitbreiding niet past in het bestemmingsplan, is een principeverzoek ingediend. In dit verzoek wordt gevraagd of het college medewerking wil verlenen aan een afwijking van het bestemmingsplan.
Het college besluit in principe niet mee te werken aan het verzoek, omdat het plan in strijd is met zowel het gemeentelijk als het provinciale beleid, op het gebied van kavelgrootte van kavels op lokale bedrijventerreinen bij een kern in het landelijk gebied .