Inzet middelen GGZ collectieve preventie jeugd 2019

Het college besluit:

  1. De gemeente Bergen op Zoom een bedrag van € 2.821 beschikbaar te stellen als bijdrage voor de deelname van Moerdijkse leerlingen aan de regionaal uit te voeren gastlessen Ben jij Gek?! op VO-scholen en ROC’s in de regio door GGZ WNB en Novadic-Kentron;
  2. De gemeente Roosendaal een bijdrage van maximaal € 26.500 beschikbaar te stellen voor deelname van kinderen en jongeren vanuit de gemeente Moerdijk aan de doe-praat- en lotgenotengroepen Kopp/KVO en de Brussen-groepen in de gemeente Roosendaal;
  3. GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) een subsidie van maximaal € 28.995,80 toe te kennen voor het uitvoeren van de projecten Piep zei de Muis (ad € 22.107,20) en Head Up (ad € 6.888,60) in de gemeente Moerdijk in 2019.

De collectieve GGZ preventie jeugd richt zich op kinderen en jongeren die in hun thuissituatie of directe omgeving te maken hebben met spanningen en stress als gevolg van situaties, zoals: een ouder die ernstig ziek of depressief is, ouders die gaan scheiden, veel ruzie of geweld thuis, iemand overlijdt, een broertje of zusje dat ernstig ziek is. Ook zijn er kinderen met ouders of broers/zussen met psychische problemen. Verder is een toenemende problematiek van jongeren met depressieve klachten te zien. De gemeente Moerdijk wil de Moerdijkse kinderen en jongeren die hiermee te maken hebben in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteunen en begeleiden. Hiervoor ondersteunt de gemeente Moerdijk in 2019 de volgende GGZ jeugd preventieprogramma’s:

  • Regionale gastlessen Ben jij Gek?! welke door GGZ WNB en Novadic-Kentron op scholen voor voortgezet onderwijs en ROC’s in de regio worden uitgevoerd voor jongeren van 17 t/m 23 jaar. Tijdens de gastlessen worden psychische problemen bespreekbaar gemaakt en uit de taboesfeer gehaald;
  • Kopp/KVO- en de Brussen-groepen voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 8-12 en 12-18 jaar, die in de gemeente Roosendaal worden georganiseerd voor de regio. Kopp/KVO-groepen zijn doe-praat- en lotgenotengroepen voor kinderen van ouders met psychische problemen of verslaafde ouders. De Brussen-groepen bieden ondersteuning aan broers en zussen van kinderen met psychische problemen;
  • Het project Piep zei de Muis dat GGZ WNB en de GGD-jeugdverpleegkundige van het CJG Moerdijk samen uitvoeren. Het project is bedoeld ter ondersteuning van jonge kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar die in de thuissituatie te maken hebben met spanning of stress als gevolg van een ouder die ernstig ziek of depressief is, ouders die gaan scheiden, veel ruzie of geweld thuis, er overlijdt iemand, een broertje of zusje dat ernstig ziek is of Autisme of ADHD heeft. Ook de ouders en verzorgenden worden binnen het project bereikt en geholpen;
  • Het project Head Up voor jongeren in de leeftijd van 13 t/m 17 jaar die kampen met depressieve/somberheidsgevoelens en -gedachten.