Aanpassing gemeenschappelijke regelingen GGD, RAV en RWB

Het college besluit:
De gemeenteraad via het bijgevoegde raadsvoorstel toestemming te vragen de gemeenschappelijke regelingen van de GGD, RAV en RWB aan te passen.

Per 1 januari 2019 zijn de gemeenten Woudrichem, Aalburg en Werkendam samengegaan in de gemeente Altena. De raad heeft besloten om de gemeenschappelijke regelingen van (GGD, RAV, RWB) hierop aan te passen en tegelijkertijd een aantal technische wijzigingen door te voeren.