Concept begroting 2020 en de concept meerjarenbegroting 2021-2023 van de Belastingsamenwerking West Brabant

Het college besluit:
Aan de gemeenteraad voor te stellen:

  1. Geen zienswijze bij het Algemeen Bestuur van de Belastingsamenwerking West Brabant in te dienen op de concept begroting 2020 en de concept meerjarenbegroting 2021-2023 van de Belastingsamenwerking West Brabant.
  2. In de meerjarenbegroting 2020-2023 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de BWB op te nemen van € 673.000  voor 2021 t/m 2023 en daarnaast voor het project van m³ naar m² voor 2020 € 70.000 en voor 2021 € 23.000.

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West Brabant (BWB) heeft bij schrijven van 11 april 2019 de concept begroting 2020 en de concept meerjarenbegroting 2021-2023 naar de deelnemers verzonden. De gemeenteraad wordt voorgesteld geen zienswijze op de concept begroting in te dienen.