Heiwerkzaamheden in of nabij bestaande bebouwing

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het feit, dat het uitvoeren van heiwerkzaamheden in\nabij bestaande bebouwing kan leiden tot schade en klachten en tot maatschappelijke verontrusting.
  2. Kennis te nemen van het feit, dat hiertegen geen algemeen geldend heiverbod kan worden ingesteld.
  3. Bij privaatrechtelijke overeenkomsten (bij de verkoop van bouwgrond en anterieure overeenkomsten) ten aanzien hiervan wel een bepaling opnemen, waarbij wordt ingezet op het gebruik van boorschroefpalen (in plaats van heien)
  4. Daarnaast potentiele bouwers via voorlichting bewust te maken van mogelijke schade en overlast, die het gevolg kunnen zijn van het uitvoeren van heiwerkzaamheden

Het uitvoeren van heiwerkzaamheden in of nabij bestaande bebouwing levert vaak overlast en mogelijk schade op. Recente voorbeelden uit de Vlinderbuurt in Standdaarbuiten bevestigen dat. Er is momenteel geen uniforme wettelijke regeling die dit kan voorkomen. Gelet op het maatschappelijk belang heeft de gemeente onderzocht hoe hier op een meer genuanceerde manier mee kan worden omgegaan. De gemeente zal daarom voortaan bij privaatrechtelijke overeenkomsten (bij de verkoop van bouwgrond en bij anterieure contracten) een voorwaarde opnemen, waarbij wordt ingezet op het gebruik van boorschroefpalen (in plaats van heien). Daarnaast worden potentiele bouwers via voorlichting  bewust gemaakt van mogelijke schade en overlast die het gevolg kunnen zijn van heiwerkzaamheden.