Startdocument project 193. Herstructurering de Westhoek

Het college besluit:
De raad voor te stellen:
Het startdocument project 193. Herstructurering de Westhoek vast te stellen.

Voormalig rusthuis de Westhoek in Zevenbergen is eigendom geworden van Estea Capital Westhoek B.V. Estea heeft reeds het eerste deel van de locatie geherstructureerd, dit is in 2017 afgerond. De komende periode wil men aan de slag met de volgende fases van de herstructurering. Deze herstructurering omvat (gefaseerd) het slopen van diverse bouwdelen met 37 woningen aan de zijde van de Prins Hendrikstraat en Prins Bernhardstraat en het realiseren van vervangende nieuwbouw van 55 reguliere gestapelde woningen. De herstructurering valt niet binnen de planologische kaders. Het opstellen van een nieuw bestemmingsplan is noodzakelijk.
Het college heeft op 9 oktober 2018 besloten deze opgave actief op te pakken, het voorliggende startdocument is de eerste stap in het proces om te komen tot vervangende nieuwbouw op deze locatie. Met het startdocument worden de kaders van het project bepaald. Deze kaders vormen de basis voor de volgende fase van het project, namelijk het onderzoeken van de haalbaarheid. Hierin wordt de kwalitatieve, financiële en maatschappelijke haalbaarheid onderzocht.