Verordening Jeugdhulp

Het college besluit:
De verordening Jeugdhulp 2019 aan de raad ter vaststelling aanbieden.

De huidige verordening jeugdhulp 2015 is gebaseerd op de modelverordening van de VNG. De Centrale Raad van Beroep heeft een uitspraak gedaan waarin het college in nadere regels niet kan bepalen op welke wijze het PGB-tarief wordt vastgesteld. Met de gewijzigde en geactualiseerde verordening wordt hieraan voldaan en sluit deze aan op de huidige werkwijze.