Vervanging Kredietbank West-Brabant

Het college besluit:

  1. De Kredietbank West-Brabant vervangen door een andere marktpartij die vergelijkbare dienstverlening aanbiedt.
  2. Hiervoor een Europese aanbesteding uitschrijven om hier invulling aan te geven.
  3. Bij deze aanbesteding de inkoopvoorwaarden van de gemeente Rucphen van toepassing te verklaren.

De Kredietbank West-Brabant voert een deel van de gemeentelijke schuldhulpverlening (SHV) uit voor alle De6 gemeenten. Met ingang van 1 januari 2020 stopt zij met deze werkzaamheden. Het stoppen van de KWB biedt de mogelijkheid om te bekijken of dit deel van de schuldhulp-verlening op een andere manier ingevuld moet worden; de KWB voert haar werkzaamheden met name uit vanuit haar vestigingsplaats in Breda.
Afgevraagd werd of een lokale uitvoering van deze werkzaamheden mogelijk leidt tot meer samenwerking binnen het sociaal domein met een groter aantal klanten en een beter resultaat tot gevolg? Uit onderzoek blijkt dat de werkzaamheden van de KWB van dien aard zijn, dat een lokale uitvoering geen meerwaarde biedt. Vervanging van de KWB door een aanbieder die vergelijkbare dienstverlening biedt, wordt daarmee gezien als de gewenste optie. Hiervoor zijn verschillende marktpartijen beschikbaar. Een aanbesteding is dus wenselijk. De omvang van de totale opdracht van de 6 gemeenten, maakt dat een Europese aanbesteding vereist is.