Veegbesluit aanpassen beleidsregel Moerdijkregeling

Het college besluit:
De beleidsregel De Moerdijkregeling aan te passen op de volgende onderdelen:

  1. Als jaarlijkse sluitingstermijn 1 december aan te houden;
  2. De sluitingsdatum aan te houden als bepalende datum voor de toe te passen index;
  3. De verplichting tot het uitvoeren van de NEN-keuring weg te leggen bij de verkopende partij.

In de Beleidsregel Moerdijkregeling wordt een aantal verduidelijkingen doorgevoerd. De Regeling is tegen het licht gehouden en wordt nu aangepast daar waar er vaak onduidelijkheden zijn vanuit de verkoper. Afspraken die in de praktijk al worden toegepast worden geformaliseerd. Dit gaat dan om de jaarlijkse sluitingsdatum, het toepassen van de index en de NEN-keuring die uitgevoerd wordt. Met de doorvoering van deze aanpassingen wordt gestreefd naar een duidelijkere regeling en een soepeler proces voor alle partijen.